Privacybeleid

Privacy beleid
Gewoon op Maat vindt het belangrijk, dat de gebruikers van www.melkwitcreative.nl dan wel www.gewoonopmaat.nl weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens.

Gebruik informatie voor verzending product of informatie aanvraag
Indien u via onze site een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres etc. Informatie die u dient in te vullen is als zodanig gemarkeerd met een *. De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. het uitvoeren van de opdracht en de betaling.

Door u ingevoerde informatie zal bovendien door ons opgenomen worden in de klantendatabase van Gewoon op Maat. De informatie zal door Gewoon op Maat worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor doeleinden als hierna beschreven:

Uitvoering van de opdracht
Gewoon op Maat zal bij de uitvoering van een opdracht uw gegevens gebruiken om informatie met betrekking tot de opdracht met u te communiceren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden per post of e-mail van facturen, documenten en informatie over de opdracht.

Gebruik voor verbeteren en personaliseren site en diensten
De door u op onze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door Gewoon op Maat worden gebruikt om de site www.melkwitcreative.nl en dan wel www.gewoonopmaat.nl en aanverwante dienstverlening te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden kunnen we uw gegevens ook niet-geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om de site te personaliseren voor u als u deze bezoekt. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van cookies.

Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie over Gewoon op Maat
Gewoon op Maat houdt u graag op de hoogte van haar diensten, bedrijfsactiviteiten en speciale aanbiedingen. Wij doen dit door middel van een nieuwsbrief die niet vaker dan één maal per kwartaal aan u verstuurd zal worden. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief.